Проект: BG16RFOP002-2.073-14718-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Главна цел :Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


Бенефициент: КАТЯ ДАФОВСКА ЕООД
 
Обща стойност: 9900,00лв., от които 8415,00лв.
европейско и  1485,00лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 17.09.2020г.
Край: 17.12.2020г.